Το Έργο LION διοργανώνει στις 22 Απριλίου 2019 μια συνεδρίαση διαβούλευσης για τη διαπολιτισμική συνύπαρξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών με τους τοπικούς φορείς που εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι να προωθηθεί η αμοιβαία κατανόηση, η πολιτιστική ποικιλομορφία και να υποστηριχθεί η ένταξη των Υ.Τ.Χ. στη χώρα υποδοχής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα διερευνήσει τρόπους με τους οποίους οι Υ.Τ.Χ. μπορούν να συνυπάρχουν στην τοπική κοινωνία και να μοιραστούν το πλούσιο πολιτιστικό τους υπόβαθρο με τις υπόλοιπες κοινότητες. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση φόβων και προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν στο σκεπτικό μιας πόλης. Επίσης η συγκεκριμένη συνεδρίαση διαβούλευσης θα συμβάλει στην κατάρριψη στερεότυπων και μύθων μέσω ενός ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου. Η δραστηριότητα συντονίζεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον ΜΚΟ PRAKSIS, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημόσιου Δικαίου (EPLO) και τον ΜΚΟ Συν-ειρμός.

Ολοι είναι ευπρόσδεκτοι!
Πότε: 22 Απριλίου 2019 στις 10:00 – 14:00
Πού: στο “ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ” (5ος όροφος), οδός Πτολεμαίων 29Α, Τ.Κ. 54630
Διοργανωτής: (EPLO) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (Υπεύθυνος ΠΕ3 του έργου LION)

Buy Viagra UK overnight delivery http://viagraovernightdelivery.info/ - order Viagra UK with next day delivery.