Υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου U-Gent, ταυτοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με τις πολιτικές ένταξης. Η έκθεση σύνθεσης που αναπτύχθηκε έθεσε μια σταθερή βάση για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων που θα εφαρμοστούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Βέλτιστες Πρακτικές ορίστηκαν ως οι καινοτόμες προσπάθειες που στοχεύουν στην δημιουργία καινοτόμων αλλαγών έχοντας βιώσιμα αποτελέσματα και δημιουργώντας ευκαιρίες εκτέλεσης παρόμοιων μελλοντικών δράσεων. Έμφαση δόθηκε στην πολιτική και τις βέλτιστες πρακτικές που ασκούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο των κρατών μελών της ΕΕ με κύρια εστίαση στην Ελλάδα.

Η κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, εξετάστηκε μέσα από τους ακόλουθους τομείς:

  • εργασία,
  • εκπαίδευση,
  • φροντίδα υγείας,
  • κοινωνική φροντίδα,
  • διαπολιτισμική συνύπαρξη

Οι βέλτιστες πρακτικές χαρτογραφήθηκαν χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία: εκτεταμένη δευτερογενής έρευνα, ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις με υπηκόους τρίτων χωρών (αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας) καθώς και με τοπικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη (εκπρόσωποι εθνικών και τοπικών αρχών, πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών και ΜΚΟ).

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του πακέτου εργασίας 1, υλοποιήθηκε στις 16/04/2018 μια ομάδα εστίασης στο Τμήμα  Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν πολιτικές ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών σε θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ, τους ΓΧΣ, το IRC, το ΕΚΠΕ – Κοινωνική Ψυχιατρική και Ψυχική Υγεία, το SRC – τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό, το Κέντρο Δια Βίου Ψυχικής Υγείας των Μεταναστών (SYN-EIRMOS), το EPAPSY – και της Ψυχικής Υγείας, η PRAKSIS – ΜΚΟ, διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη συζήτηση, με αποτέλεσμα την άμεση επεξεργασία του υλικού που συλλέχθηκε.

Μια άλλη ομάδα εστίασης πραγματοποιήθηκε στο GentUniversityσε επίπεδο ΕΕ με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους, PICUM, RED CROSS, Medecins du Monde, Γιατρούς χωρίς σύνορα, Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, INTERNATIONAL AMNESTY, IOM, SAVE INTERNATIONAL, UNHCR, ΕΕ (Επίτροπος για τη μετανάστευση) και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, οι οποίοι έδωσαν πολύτιμη συμβολή στην έκθεση βέλτιστων πρακτικών.

Η έκθεση παρέχει συστάσεις για κάθε προαναφερθέντα τομέα σχετικά με σημαντικές πτυχές καλών πρακτικών που σχετίζονται με την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Περιλαμβάνει επίσης μια σύντομη περίληψη της κατάστασης στην Ελλάδα ανά τομέα.

Buy Viagra UK overnight delivery http://viagraovernightdelivery.info/ - order Viagra UK with next day delivery.