Ένας από τους κύριους στόχους του Έργου LION είναι η δημιουργία μιας άτυπης δικτύωσης μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε να προωθηθούν οι μηχανισμοί συνεργασίας και να ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

Για να γίνει αυτό, μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων οργανώθηκαν με συμμετέχοντες προσωπικό νοσοκομείων και αστυνομικούς, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την κοινωνική υποδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών για την εδραίωση καλών σχέσεων  με τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Ο κύριος στόχος αυτών των βιωματικών εργαστηρίων ήταν η καταπολέμηση των στερεοτύπων και της ξενοφοβίας και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτισμική ποικιλομορφία, ως σημαντική δεξιότητα για αποτελεσματική φροντίδα και παροχή υπηρεσιών.Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνονταν μεταξύ 12 και 31 άτομα ανά εργαστήριο. Ειδικότερα:

2 Εργαστήρια για Αστυνομικό προσωπικό διεξήχθησαν στις :

 • 12.11.2018 και ώρα 12:00-18:00, συμμετείχαν 15 συμμετέχοντες
 • 15.11.2018 και ώρα 12:00-18:00, συμμετείχαν 15 συμμετέχοντες

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν και επεξεργάστηκαν ήταν:

Στερεότυπα και Προκαταλήψεις

 • Κοινωνική Ταυτότητα
 • Στερεότυπα και Συνέπειες
 • Προκαταλήψεις και Αιτίες
 • Ρατσισμός- Σεξισμός

Ζητήματα Κοινωνικού Αποκλεισμού

 • Κοινωνικός Αποκλεισμός
 • Διαδικασίες Δημιουργίας Κοινωνικού Αποκλεισμού

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

 • Η έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Η διαφορετικότητα στον τρόπο έκφρασης σε διαφορετικούς πολιτισμούς

Σε ο,τι αφορά τα Εργαστήρια των επαγγελματιών ιατρικής περίθαλψης, διεξήχθησαν 4 εργαστήρια στις:

 • 19.11.2018 και ώρα 12:00-18:00, συμμετείχαν 10 συμμετέχοντες
 • 20.11.2018 και ώρα 09:00-15:00, συμμετείχαν 31 συμμετέχοντες
 • 21.11.2018 και ώρα 12:00-16:15, συμμετείχαν 30 συμμετέχοντες
 • 22.11.2018 και ώρα 09:30-15:00, συμμετείχαν 12 συμμετέχοντες

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

 • Προσφυγιά και μετανάστευση
 • Πολιτισμική ετερότητα
 • Οδηγός Επίγνωσης Πολιτισμικής Ετερότητας
 • Βασικές γνώσεις, ικανότητες και χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη της Πολιτισμικής Επάρκειας
 • Τεχνικές Επικοινωνίας

 

Buy Viagra UK overnight delivery http://viagraovernightdelivery.info/ - order Viagra UK with next day delivery.